Znaczenie pozycji prostej:

Karta Słońca w tarocie symbolizuje zwycięstwo nad niepewnościami i gotowość do ostatecznej realizacji marzeń. Reprezentuje osoby, które pokonały swoje wątpliwości i rozpoczęły proces uzdrawiania oraz porządkowania swojego życia. To również symbol gotowości do kierowania swoim losem samodzielnie. Pojawienie się Słońca oznacza także świadomość własnych umiejętności, wewnętrznej siły i potęgi wiary. W pozycji prostej oznacza chwałę, czystość i uznanie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócone Słońce symbolizuje nadchodzące opóźnienia, jednak szanse na realizację celów nadal pozostają rzeczywiste i spore. Zdobyte doświadczenie pomoże pokonać przeciwności losu dzięki wierze we własne siły i umiejętności. Aby osiągnąć wyznaczony cel, należy jednak unikać przygodnych związków.

Znaczenie pozycji prostej:

Księżyc w tarocie symbolizuje przede wszystkim świat podświadomości. W jego świetle objawiają się zarówno złudzenia, jak i faktyczny stan rzeczy – to człowiek musi ustalić, jak nauczyć się je rozróżniać. Księżyc to także symbol wyobraźni, która silnie współgra z intuicją. Pojawienie się karty Księżyca w rozkładzie zapowiada zmianę w sposobie interpretacji rzeczywistości. Osoba zacznie zdawać sobie sprawę, że sam rozum to za mało – słuchanie wewnętrznego głosu jest równie ważne. Do mądrości Księżyca można podejść dwojako, łagodnie i ze zrozumieniem lub niechętnie, bez względu na podejście jest to koniecznie by dotrzeć do końca podróży. W pozycji prostej reprezentuje tajemnicę, sztukę, emocje i iluzję.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Księżyc w tarocie przestrzega przed oszustwem i obłudą. Zwraca również uwagę, by popracować silniej nad pewnością siebie. Księżyc pojawia się, gdy konieczne jest wsłuchanie się w wewnętrzne obawy, dzięki czemu będzie można ustalić ich źródło i je pokonać.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Gwiazdy w tarocie jest symbolem nadziei i wiary w swoje umiejętności. Nawet gdy straciło się wszystko, co materialne, zawsze pozostaje zdobyte doświadczenie. To spokój po burzy, w czasie której poległa Wieża. Pojawienie się Gwiazdy w rozkładzie skłania do podejmowania nowych wyzwań, rozpaczanie nie przywróci straconych dóbr. Utrata wszystkiego to okazja na zbudowanie swojego świata zupełnie od nowa. W pozycji prostej Gwiazda symbolizuje spokój, realizację, dążenie do celu pomimo przeciwności losu.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Gwiazda w tarocie przestrzega przed zbyt długim rozpaczaniem nad stratą i uciekaniem w świat marzeń. Na drodze do celu nie ma miejsca na pesymizm – trzeba pokonać wewnętrzne słabości i uparcie stawiać kolejne kroki na drodze do kresu podróży. Rozczarowanie jest naturalną emocją, ale nie może stać się determinującą cechą osobowości.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Wieży w tarocie symbolizuje upadek wartości zbudowanych na kruchych fundamentach. To przestroga przed nadchodzącymi przeciwnościami losu. Karta składania do przewartościowania swoich dotychczasowych działań i wyciągnięcia wniosków z porażek. Niektóre kwestie mogą ulec nieodwracalnym zmianom, w sposób gwałtowny i intensywny. Warto opierać swoje życie na więcej niż jednej wartości. W pozycji prostej karta symbolizuje przełom, przemianę, narastający konflikt.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Wieża w pozycji odwróconej sygnalizuje proces zmian na lepsze, obrania dobrej drogi i zachowania zdrowego balansu między wartościami. Osoby przechodzące trudny okres mogą liczyć na pozytywne zmiany, odbudowę straconej motywacji i uwolnienie od ograniczających czynników.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Diabeł w tarocie przypomina o istnieniu pierwotnych instynktów, które mogą zmienić każdego człowieka w potwora, jeżeli im się podda. Przejęcie kontroli przez skryte żądze prowadzi do agresji i egoizmu. Podleganie tylko i wyłącznie własnym pragnieniom jest prostą drogą do upadku. Karta Diabła przypomina, że zawsze stoi się przed wyborem i uleganie pokusie nie jest koniecznością. W przeciwnym wypadku zaczną pojawiać się niezdrowe obsesje, gniew lub zazdrość. W pozycji prostej reprezentuje zniewolenie, upadek moralności, impulsywne reakcje.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Diabeł w tarocie sygnalizuje silne uzależnienie od pewnej osoby lub używek, podleganie zewnętrznym czynnikom. Prowadzi to do problemów z emocjami i wyznaczaniem dalszego celu. W skrajnych przypadkach dochodzi do aktów przemocy, agresji i poniżenia.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Umiarkowanie w tarocie reprezentuje harmonię i balans pomiędzy aktywnością a biernością. Kontrolowanie własnych myśli i działań jest możliwe bez popadania w skrajności. To karta osób kierujących się wstrzemięźliwością, które dopasowują do siebie elementy pozornie sprzeczne. Potencjalne trudnością stają się wtedy dla nich okazją na rozwój. W pozycji prostej Umiarkowanie reprezentuje umiarkowanie, dopasowanie i doskonalenie własnych umiejętności. Karta przypomina o tym jak ważne jest łączenie świata materialnego ze światem umysłu, gdyż wzajemnie się uzupełniają.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Umiarkowanie przestrzega przed niecierpliwością i zbytnią powściągliwością. Strach przed otworzeniem się na nowości ogranicza światopogląd i spowalnia podróż do celu. Brak motywacji i lenistwo prowadzi jedynie do nieszczęścia, którego źródłem jest zastój zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej jak i w podejmowanych akcjach.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Śmierci w tarocie jest symbolem dokonanych przemian. Zyskanie nowych perspektyw nigdy nie przychodzi za darmo – trzeba poświęcić dawne przekonania. Na podwalinach upadłych wartości powstają jednak zawsze nowe. To rozwijające doświadczenie oferuje możliwość odkupienia i świeżego startu. Strach przed zmianami jest uzasadniony, ale są one nieuniknione – zupełnie jak Śmierć. Często pojawia się żal związany ze stratą, która może wywoływać również inne silne emocje. Bez utraty nie ma jednak miejsca na nowość. W pozycji prostej Śmierć symbolizuje transformację, odrodzenie i otwartość na świat.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji negatywnej karta Śmierci reprezentuje dramatyczne wydarzenia. Można spodziewać się dotkliwej porażki lub niespodziewanej utraty czegoś naprawdę ważnego. Nadchodzi czas żalu i żałoby, konieczny by dokonał się proces przemiany. Karta przestrzega przed zbyt silnym przywiązywaniem się do obecnego stanu rzeczy – wszystko ma swój koniec.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Wisielca w tarocie symbolizuje okres w życiu człowieka, gdy decyduje się na dobrowolną zmianę perspektywy. Zdobycie nowego punktu widzenia pozwala podejść do dobrze znanych spraw ze świeżymi pomysłami. Czasem na drodze do szczęścia konieczne jest wycofanie się z przyziemnych zadań i powrót do podświadomości, przy przeanalizować procesy decydujące o samopoczuciu. W pozycji prostej wisielec reprezentuje odpuszczenie, ofiarność, poświecenie dla dobra sprawy.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta odwróconego Wisielca zyskuje pozytywny wydźwięk. Symbolizuje odprężenie, chwilowe odstąpienie od sztywnych reguł i pozwolenie sobie na luz. Pomimo rezygnacji z zasad, Wisielec pozostaje opanowany. Karta zwraca uwagę, że spojrzenie na świat z innej perspektywy pozwala lepiej go zrozumieć.

Znaczenie pozycji prostej:

W przeciwieństwie do Koła fortuny, karta Sprawiedliwość przypomina o racjonalnej części ludzkiego życia. Dzięki surowym zasadom panującym na ziemi oraz własnemu kompasowi moralnemu, kreuje się rzeczywistość własnymi rękami. Równość i uczciwość sprawiają, że każdy człowiek może mieć szansę na szczęśliwe życie. Wyciąganie wniosków z wydarzeń przeszłości oraz decydowanie o tym co jest dobre, a co złe pomaga osiągnąć wyznaczony cel nie tylko sobie, ale też najbliższym. Zachowanie bezstronności w osądzie pomaga zachować zdrowy balans w każdej relacji. W pozycji prostej karta symbolizuje harmonię, złoty środek.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Sprawiedliwość w tarocie jest symbolem chaosu i fałszu. Można spodziewać pojawienia się poczucia nierówności oraz fałszywej krytyki. To także bezpodstawne oskarżenia i zaburzenia samooceny. Karta zwraca uwagę na problem jakim jest impulsywne myślenie, któremu łatwo ulegać w emocjach. Tylko rozsądek może pomóc uniknąć niesprawiedliwości.