Znaczenie karty Tarota

Co znaczą karty tarota?

Pełna talia tarota składa się z 78 kart, a każda z nich ma wyjątkowe i unikalne znaczenie. Karty mogą być interpretowane zgodnie z tym, co przedstawiają zawarte na nich obrazy lub z przeczuciem osoby wykonującej wróżbę. Aby poznać znaczenie karty tarota, rozwiń listę i wybierz interesujący Cię piktogram. Na przestrzeni dziejów ustalono najczęściej powtarzające się schematy, których wystąpienie można przewidzieć dzięki konkretnej karcie. Takie rozwiązanie pozwala ekspertom przygotować ogólną interpretację każdej karty tarota. Dowiedz się, co tarot chce Ci przekazać i odkryj znaczenie karty tarota za darmo!

Arkana Wielkie
Znaczenie pozycji prostej:

Głupiec jest kartą Tarota reprezentującą świeży start, początek podróży i nieograniczone możliwości. Nie zdaje sobie sprawy z trudów codziennego życia i po prostu pragnie poznawać otaczający go świat. To na tej potrzebie zaczyna i kończy się każda podróż – sama w sobie nie posiada jednak wartości. Mimo wszystko, każda sprawa musi mieć swój początek, więc rola Głupca jest ogromna. To impuls do działania. W pozycji prostej reprezentuje takie cechy jak niewinność, początek, otwartość i odwagę.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Głupiec Odwrócony to karta symbolizująca przede wszystkim niechęć do zmian i pracy nad sobą. Łatwo utożsamiać go z nieodpowiedzialnością i dziecięcą naiwnością. Odkrywanie świata wymaga jednak odrobiny szaleństwa.

Znaczenie pozycji prostej:

Mag w tarocie jest postacią, która posiada całą wiedzę o otaczającym go świecie. To nauczyciel i jednocześnie uczeń, otwarty na jeszcze głębsze poznawanie zasad, na których opiera się wszechświat. Interesuje się zarówno tym, co duchowe i materialne – to alchemik zajmujący się każdym obszarem ludzkiego poznania. Jego zadaniem jest prowadzenie zagubionych na wyżyny świadomości. W pozycji prostej reprezentuje informatora, przewodnika, szybki umysł i pomysłowość.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Mag tarota symbolizuje ludzką słabość do lenistwa i przyjemności, rezygnacji z poznawania świata. To także karta reprezentująca strach przed nieznanym i brak otwartości na obce perspektywy. Mag tarota przypomina, że zmiany są dobre i zawsze można nauczyć się czegoś nowego.

Znaczenie pozycji prostej:

Kapłanka w tarocie jest pośrednikiem między światem materialnym a światem myśli. Jej chłód i rozsądek pomaga analizować wewnętrzne impulsy. Z łatwością odróżnia rzeczywistość od podświadomości, przekazując wiedzę przez sny i metafory. Jej pojawienie się w rozkładzie tarota zwraca uwagę, by wsłuchać się w swoje wewnętrzne instynkty, ale nie ślepo im ulegać. Żądanie gotowej odpowiedzi nie wnosiłoby żadnej wartości. W pozycji prostej symbolizuje głębokie przemyślenia oraz intuicję.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Kapłanka staje się symbolem izolacji, uciekania w świat własnych myśli zamiast skupienia się na tym, co realne. Reprezentuje osoby egoistyczne i odrzucające normy społeczne, które ostatecznie mogą w zupełności zrezygnować z uczestnictwa w rozwoju swojej społeczności. Karta przypomina, że warto poświęcić czas na wsłuchanie się w swoje myśli, ale nie żyć tylko i wyłącznie w ich świecie.

Znaczenie pozycji prostej:

Cesarzowa w tarocie reprezentuje macierzyństwo, narodziny i kobiecość. Początek nowego życia kojarzy się z obfitością, radością i urodzajem. To także symbol procesów twórczych, którymi kierują się artyści. Cesarzowa w pozycji prostej możne oznaczać: powodzenie, ciążę, radość, miłość, macierzyństwo, dobrobyt. Jej prezencja zachęca do rozwoju.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta w pozycji odwróconej jest zaprzeczeniem swoich pozytywnych cech. W tym przypadku, Odwrócona Cesarzowa tarot reprezentuje lenistwo i materializm. Zbyt intensywne skupianie się na popularności i sprawach przyziemnych nie sprzyja zakładaniu rodziny. Odwrócona Cesarzowa to także symbol zdrady i niewierności.

Znaczenie pozycji prostej:

Cesarz w tarocie to karta reprezentująca prawo i porządek. Jego zdanie jest niemal święte, często utożsamiany jest z rolą mężczyzny w tradycyjnym modelu rodziny. Cesarz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności jaka z tego względu na nim ciąży, ale jego osądy są nieomylne. Karta reprezentuje lata świetności i dobrobytu, przestrzega jednak przed tyranią i dyktaturą. Granica między władcą rozsądnym a despotycznym jest bardzo cienka. W pozycji prostej karta reprezentuje stabilność, kontrolę oraz szacunek.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Cesarz w tarocie to przede wszystkim bezwzględność. Z dobrego władcy staje się tyranem, wymuszając na innych dostosowanie się do swojego zdania. To symbol braku kontroli nad emocjami i próby wywierania wpływu na cały świat.

Znaczenie pozycji prostej:

Znany również jako Papież, Arcykapłan lub Hierofant, reprezentuje wiedzę, męskość i mądrość. Pojawienie się tej karty zmusza do refleksji na temat rozwoju duchowego. Wspiera także w trudnych chwilach, ofiarując swój spokój wszystkim, którzy go potrzebują. Karta kapłana często jest rozumiana jako wewnętrzny przewodnik do lepszego poznania świata. Posiada jednak mroczną stronę. Powinno się uważać, by nie zatracić całkowicie we własnym zdaniu – o tym właśnie przypomina karta Tarota despotycznego Kapłana.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Kapłan to symbol przede wszystkim rozczarowania autorytetem. Wyraża niechęć do tradycji oraz standardowych rozwiązań. W większości przypadków ma to związek z toksyczną męskością. Ostrzega także przed popadnięciem w fanatyzm i nadmierny autorytaryzm. Narzucanie komuś własnej woli, nawet w najlepszych intencjach nie prowadzi do szczęścia.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Kochankowie w tarocie symbolizuje przede wszystkim szacunek do partnera. Pomimo pozostawania indywidualnymi jednostkami, Kochankowie stanowią jedność. Doceniają różnice i nie boją się pokazywać wzajemnie swoich słabości, co symbolizuje ich nagość. Karta przypomina, że relacje z ludźmi bywają zarówno radosne i bolesne. Aby uniknąć przykrych sytuacji, koniecznym jest zaakceptowanie wyborów i poglądów swojego ukochanego. W pozycji prostej symbolizuje także miłość, równowagę i szacunek.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Kochanków w tarocie reprezentuje toksyczne związki, niewierność i brak szczerości. Bez zaufania nie da się zbudować stabilnej relacji. Zazdrość potrafi zniszczyć najpiękniejsze uczucia, dlatego warto rozwijać umiejętność akceptacji.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Rydwan w tarocie symbolizuje wielkie ambicje i wewnętrzną siłę. Zachęca do dalszej podróży, jej pojawienie się w rozkładzie oznacza przede wszystkim gotowość na zmiany, nowy etap. Ciężka praca i silna wiara w słuszność podejmowanych akcji ułatwi dotarcie do wyznaczonego celu. Aby zacząć zdobywać doświadczenie, konieczne jest wykonanie pierwszego kroku. W pozycji prostej interpretuje się go jako rozwój, początek nowej drogi lub samorealizację.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Rydwan mówi przede wszystkim o porażce, braku gotowości na zmiany. Być może jest w życiu osoba, która ogranicza poznawanie świata i zniechęca do nowości. Pojawia się uczucie zniewolenia i chęć zerwania z niewidzialnych łańcuchów, co prawdopodobnie wyjdzie każdemu na dobre.

Znaczenie pozycji prostej:

Siła w tarocie jest kartą przypominającą o niezwykłych zdolnościach wiary we własne siły. Posiadając wyraźnie określone zasady i granice, można dokonać niemożliwego. Nawet poskromienie pierwotnych instynktów przychodzi wtedy z łatwością, dzięki czemu można skupić się na długofalowym szczęściu. Wewnętrzna siła to najlepsza pomoc na wszystkie przeciwności losu, ale nie warto brać na siebie więcej obowiązków niż jest się w stanie wytrzymać. Równowaga wiary i rozumu prowadzi do ostatecznego sukcesu. W pozycji prostej sygnalizuje także ogromną wytrzymałość, surowe zasady i opanowanie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Siły ostrzega przed zarozumiałością i sztuczną odwagą. Powinna ona zawsze wychodzić z wnętrza, nie z narzuconych przez kogoś oczekiwań. Bez wyraźnej chęci zmian i walki o rację bytu, sukces pozostanie nieosiągalny. To także symbol uprzedzeń i przesadnego perfekcjonizmu.

Znaczenie pozycji prostej:

Pustelnik w tarocie jest kartą symbolizującą świadomą samotność, odcięcie się od społeczeństwa w celu poszukiwania własnej prawdy. Jego interpretacja życia jest niezachwiana przez wpływ obcych ludzi. Celem Pustelnika jest zdobywanie wiedzy i poszukiwanie metod oświecenia. Wyznaczanie własnego szlaku i świadomość potęgi własnego umysłu czyni Pustelnika inteligentnym mędrcem. Jego głowa nie skrywa przed nim żadnych tajemnic. W pozycji prostej karta zachęca do medytacji, odnalezienia własnej drogi, naukę życia. Pustelnik radzi, by samo odkrywanie prawdy było ostatecznym celem, a nie zdobyta mądrość.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Pustelnik w tarocie symbolizuje strach przed otoczeniem, ucieczkę przed światem rzeczywistym. Pojawiają się trudności z wyrażaniem emocji i niechęć do kontaktów towarzyskich. W skrajnym przypadku reprezentuje jednostki aspołeczne i niedostosowane do standardów społeczeństwa.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Koło fortuny w tarocie symbolizuje zmienność losu, który raz może się uśmiechać, a raz w zupełności odwrócić. Życie jest ciągiem wzlotów i upadków, rzadko ma się realny wpływ na przebieg niektórych spraw. Nie wszystko co realne jest możliwe do kontrolowania. Wszystko, co realne jest też zmienne. Trzeba nauczyć się doceniać moment i sytuacje, w której obecnie się znajduje. W okresach smutku warto pamiętać, że kiedyś Koło fortuny jeszcze się odwróci. To również miejsce, w którym spotyka się wiara z nauką – ludzki los determinowany jest przez wolę istoty nadprzyrodzonej lub przez zasady funkcjonowania materii. W pozycji prostej Koło Fortuny symbolizuje nowy etap, zmienność i los.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Koło fortuny oznacza strach przed zmianami, utratą posiadanych dóbr. To także problemy z nieudanymi związkami lub finansami. Ostatecznie skutkuje to niechęcią do zmian oraz podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. Osoby, które wylosowały odwrócone Koło fortuny straciły obecnie wszystkie perspektywy.

Znaczenie pozycji prostej:

W przeciwieństwie do Koła fortuny, karta Sprawiedliwość przypomina o racjonalnej części ludzkiego życia. Dzięki surowym zasadom panującym na ziemi oraz własnemu kompasowi moralnemu, kreuje się rzeczywistość własnymi rękami. Równość i uczciwość sprawiają, że każdy człowiek może mieć szansę na szczęśliwe życie. Wyciąganie wniosków z wydarzeń przeszłości oraz decydowanie o tym co jest dobre, a co złe pomaga osiągnąć wyznaczony cel nie tylko sobie, ale też najbliższym. Zachowanie bezstronności w osądzie pomaga zachować zdrowy balans w każdej relacji. W pozycji prostej karta symbolizuje harmonię, złoty środek.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Sprawiedliwość w tarocie jest symbolem chaosu i fałszu. Można spodziewać pojawienia się poczucia nierówności oraz fałszywej krytyki. To także bezpodstawne oskarżenia i zaburzenia samooceny. Karta zwraca uwagę na problem jakim jest impulsywne myślenie, któremu łatwo ulegać w emocjach. Tylko rozsądek może pomóc uniknąć niesprawiedliwości.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Wisielca w tarocie symbolizuje okres w życiu człowieka, gdy decyduje się na dobrowolną zmianę perspektywy. Zdobycie nowego punktu widzenia pozwala podejść do dobrze znanych spraw ze świeżymi pomysłami. Czasem na drodze do szczęścia konieczne jest wycofanie się z przyziemnych zadań i powrót do podświadomości, przy przeanalizować procesy decydujące o samopoczuciu. W pozycji prostej wisielec reprezentuje odpuszczenie, ofiarność, poświecenie dla dobra sprawy.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta odwróconego Wisielca zyskuje pozytywny wydźwięk. Symbolizuje odprężenie, chwilowe odstąpienie od sztywnych reguł i pozwolenie sobie na luz. Pomimo rezygnacji z zasad, Wisielec pozostaje opanowany. Karta zwraca uwagę, że spojrzenie na świat z innej perspektywy pozwala lepiej go zrozumieć.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Śmierci w tarocie jest symbolem dokonanych przemian. Zyskanie nowych perspektyw nigdy nie przychodzi za darmo – trzeba poświęcić dawne przekonania. Na podwalinach upadłych wartości powstają jednak zawsze nowe. To rozwijające doświadczenie oferuje możliwość odkupienia i świeżego startu. Strach przed zmianami jest uzasadniony, ale są one nieuniknione – zupełnie jak Śmierć. Często pojawia się żal związany ze stratą, która może wywoływać również inne silne emocje. Bez utraty nie ma jednak miejsca na nowość. W pozycji prostej Śmierć symbolizuje transformację, odrodzenie i otwartość na świat.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji negatywnej karta Śmierci reprezentuje dramatyczne wydarzenia. Można spodziewać się dotkliwej porażki lub niespodziewanej utraty czegoś naprawdę ważnego. Nadchodzi czas żalu i żałoby, konieczny by dokonał się proces przemiany. Karta przestrzega przed zbyt silnym przywiązywaniem się do obecnego stanu rzeczy – wszystko ma swój koniec.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Umiarkowanie w tarocie reprezentuje harmonię i balans pomiędzy aktywnością a biernością. Kontrolowanie własnych myśli i działań jest możliwe bez popadania w skrajności. To karta osób kierujących się wstrzemięźliwością, które dopasowują do siebie elementy pozornie sprzeczne. Potencjalne trudnością stają się wtedy dla nich okazją na rozwój. W pozycji prostej Umiarkowanie reprezentuje umiarkowanie, dopasowanie i doskonalenie własnych umiejętności. Karta przypomina o tym jak ważne jest łączenie świata materialnego ze światem umysłu, gdyż wzajemnie się uzupełniają.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Umiarkowanie przestrzega przed niecierpliwością i zbytnią powściągliwością. Strach przed otworzeniem się na nowości ogranicza światopogląd i spowalnia podróż do celu. Brak motywacji i lenistwo prowadzi jedynie do nieszczęścia, którego źródłem jest zastój zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej jak i w podejmowanych akcjach.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Diabeł w tarocie przypomina o istnieniu pierwotnych instynktów, które mogą zmienić każdego człowieka w potwora, jeżeli im się podda. Przejęcie kontroli przez skryte żądze prowadzi do agresji i egoizmu. Podleganie tylko i wyłącznie własnym pragnieniom jest prostą drogą do upadku. Karta Diabła przypomina, że zawsze stoi się przed wyborem i uleganie pokusie nie jest koniecznością. W przeciwnym wypadku zaczną pojawiać się niezdrowe obsesje, gniew lub zazdrość. W pozycji prostej reprezentuje zniewolenie, upadek moralności, impulsywne reakcje.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Diabeł w tarocie sygnalizuje silne uzależnienie od pewnej osoby lub używek, podleganie zewnętrznym czynnikom. Prowadzi to do problemów z emocjami i wyznaczaniem dalszego celu. W skrajnych przypadkach dochodzi do aktów przemocy, agresji i poniżenia.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Wieży w tarocie symbolizuje upadek wartości zbudowanych na kruchych fundamentach. To przestroga przed nadchodzącymi przeciwnościami losu. Karta składania do przewartościowania swoich dotychczasowych działań i wyciągnięcia wniosków z porażek. Niektóre kwestie mogą ulec nieodwracalnym zmianom, w sposób gwałtowny i intensywny. Warto opierać swoje życie na więcej niż jednej wartości. W pozycji prostej karta symbolizuje przełom, przemianę, narastający konflikt.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Wieża w pozycji odwróconej sygnalizuje proces zmian na lepsze, obrania dobrej drogi i zachowania zdrowego balansu między wartościami. Osoby przechodzące trudny okres mogą liczyć na pozytywne zmiany, odbudowę straconej motywacji i uwolnienie od ograniczających czynników.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Gwiazdy w tarocie jest symbolem nadziei i wiary w swoje umiejętności. Nawet gdy straciło się wszystko, co materialne, zawsze pozostaje zdobyte doświadczenie. To spokój po burzy, w czasie której poległa Wieża. Pojawienie się Gwiazdy w rozkładzie skłania do podejmowania nowych wyzwań, rozpaczanie nie przywróci straconych dóbr. Utrata wszystkiego to okazja na zbudowanie swojego świata zupełnie od nowa. W pozycji prostej Gwiazda symbolizuje spokój, realizację, dążenie do celu pomimo przeciwności losu.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Gwiazda w tarocie przestrzega przed zbyt długim rozpaczaniem nad stratą i uciekaniem w świat marzeń. Na drodze do celu nie ma miejsca na pesymizm – trzeba pokonać wewnętrzne słabości i uparcie stawiać kolejne kroki na drodze do kresu podróży. Rozczarowanie jest naturalną emocją, ale nie może stać się determinującą cechą osobowości.

Znaczenie pozycji prostej:

Księżyc w tarocie symbolizuje przede wszystkim świat podświadomości. W jego świetle objawiają się zarówno złudzenia, jak i faktyczny stan rzeczy – to człowiek musi ustalić, jak nauczyć się je rozróżniać. Księżyc to także symbol wyobraźni, która silnie współgra z intuicją. Pojawienie się karty Księżyca w rozkładzie zapowiada zmianę w sposobie interpretacji rzeczywistości. Osoba zacznie zdawać sobie sprawę, że sam rozum to za mało – słuchanie wewnętrznego głosu jest równie ważne. Do mądrości Księżyca można podejść dwojako, łagodnie i ze zrozumieniem lub niechętnie, bez względu na podejście jest to koniecznie by dotrzeć do końca podróży. W pozycji prostej reprezentuje tajemnicę, sztukę, emocje i iluzję.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Księżyc w tarocie przestrzega przed oszustwem i obłudą. Zwraca również uwagę, by popracować silniej nad pewnością siebie. Księżyc pojawia się, gdy konieczne jest wsłuchanie się w wewnętrzne obawy, dzięki czemu będzie można ustalić ich źródło i je pokonać.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Słońca w tarocie symbolizuje zwycięstwo nad niepewnościami i gotowość do ostatecznej realizacji marzeń. Reprezentuje osoby, które pokonały swoje wątpliwości i rozpoczęły proces uzdrawiania oraz porządkowania swojego życia. To również symbol gotowości do kierowania swoim losem samodzielnie. Pojawienie się Słońca oznacza także świadomość własnych umiejętności, wewnętrznej siły i potęgi wiary. W pozycji prostej oznacza chwałę, czystość i uznanie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócone Słońce symbolizuje nadchodzące opóźnienia, jednak szanse na realizację celów nadal pozostają rzeczywiste i spore. Zdobyte doświadczenie pomoże pokonać przeciwności losu dzięki wierze we własne siły i umiejętności. Aby osiągnąć wyznaczony cel, należy jednak unikać przygodnych związków.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Sądu Ostatecznego tarota reprezentuje konieczność ponownego pokonania demonów przeszłości. Tylko w ten sposób będzie można uzyskać prawdziwe odkupienie i zacząć żyć na nowo. Obecność Sądu Ostatecznego ma skłaniać do refleksji na temat własnych zachowań. Reprezentuje nowe możliwości i odrodzenie, a także realizację i wyzwolenie z problematycznych wydarzeń minionych dni.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Sądu może przestrzegać przed nadmiernym rozpaczaniem na temat przeszłości. Często utożsamiana jest ze stratą, gdyż to najczęściej przez nią jest nad czym rozpaczać. To także symbol porażki i niepokoju. Aby się go wyzbyć, trzeba pokonać własne słabości, podejmując się najtrudniejszych wyzwań.

Znaczenie pozycji prostej:

Świat jako karta tarota reprezentuje osiągnięcie wyznaczonego celu. To kres poszerzającej horyzont podróży, która zmieniła perspektywy i spojrzenie na rzeczywistość. To również świadomość osiągnięcia granicy poznania. Aby odkryć więcej, konieczne będzie rozpoczęcie całego procesu jeszcze raz. W pozycji prostej Świat rozumiany jest jako sukces, zwycięstwo, nagroda i dojrzałość. Prawdziwa podróż jednak nigdy się nie kończy.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Świat w pozycji odwróconej staje się przede wszystkim symbolem opóźnień i braku gotowości. To także niekorzystne ulokowanie ograniczonych zasobów energii. Warto zastanowić się, jakie tak naprawdę jest miejsce człowieka we Wszechświecie. Karta zwraca uwagę na agresję, pojawiającą się, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem.

Arkana Małe - Buławy (Kije)
Znaczenie pozycji prostej:

Podstawowym znaczeniem karty Asa Buław w tarocie jest pojawienie się chęci wprowadzenia zmian. Często wiąże się to z przypływem nowej energii, która pomaga naprawić nieprzychylne aspekty życia. To szansa by ulec inspiracji i zacząć działać, bez długotrwałej analizy. Ważne jest zapamiętanie uczuć i powodów, które skłoniły do chęci wprowadzenia zmian w pierwszym miejscu – okażą się pomocne w późniejszych etapach. W pozycji prostej może symbolizować natchnienie i gotowość do głośnego wyrażania swojego zdania.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Asa Buław reprezentuje przeciwieństwo znaczenia pozytywnego. W tym przypadku wiąże się to z brakiem motywacji i obraniem nieodpowiedniego kierunku. Pojawienie się tej karty w rozkładzie może sygnalizować, by nie zwlekać zbyt długo z podejmowaniem decyzji, a zacząć działać. Rozproszenie swojej energii na mało znaczące sprawy nie przyniesie długofalowego szczęścia.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Dwójki Buław symbolizuje konieczność podjęcia wyboru. Jej pojawienie się reprezentuje chęć zmian, ale też informuje o braku konkretnego planu. Osoba, która wylosowała kartę Dwójki Buław wie, że stać ją na wiele – ale nie wie jak tę moc wykorzystać. Karta przypomina, by dobrze się zastanowić przed podjęciem znaczącej decyzji – okazja na zmianę może się już nie powtórzyć. Karta może być rozumiana jako ambicja, pewność siebie i odwaga.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Dwójki Buław tarota będzie reprezentować niepewność i brak zdecydowania. Zbyt długie zwlekanie z podjęciem decyzji bywa paraliżujące. To także przestroga przed pychą i bezwzględnością. Warto podążać za marzeniami, ale nie kosztem swoich najbliższych.

Znaczenie pozycji prostej:

Trójka Buław jest kartą symbolizującą okres w życiu człowieka, który podjął już pierwszy krok na drodze do określonego przez siebie celu. Aby podjąć kolejne, musi najpierw ujrzeć minimalne efekty. Sprawdzając czy inicjatywa jest słuszna, trzeba poznać skutki podstawowych działań. 3 Kijów to właśnie ten czas spokojnego oczekiwania. W pozycji prostej karta tarota reprezentuje przedsięwzięcie, potęgę ludzkiej wytrwałości.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Trójka Buław symbolizuje brak zaufania i uleganie pustym kaprysom. Bez podjęcia konkretnych działań, wszystko pozostanie jedynie w sferze marzeń. Trzeba zaufać zarówno sobie, jak i ludziom spotykanym na co dzień – ułatwia to współpracę i skraca drogę do celu. Karta zwraca uwagę na konieczność przełamywania niepewności.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Czwórki Buław symbolizuje stabilność i solidne fundamenty. Ciężka praca gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i zapowiada dalsze sukcesy. To także czas na zrealizowanie odwlekanych marzeń, zanim będzie za późno. Zbyt długie zwlekanie może sprawić, że nigdy się nie spełnią. W pozytywnej pozycji 4 Buław symbolizuje nowy dom, udany związek.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Czwórki Buław jest wypaczeniem wszystkich pozytywnych wartości, które reprezentuje pozycja prosta. To przede wszystkim niestabilność, pośpieszne i nieprzemyślane działania oraz nerwowość. Karta przypomina, by działać rozważnie i opierać się na solidnych podstawach.

Znaczenie pozycji prostej:

5 Buław tarota jest kartą reprezentującą konflikt interesów. Może zwiastować konieczność walki o swoje zdanie i wartości. Walka może być jednak przegrana, a może nawet niesłuszna, co doprowadzi do zmiany dotychczasowego stylu życia. Warto czasami dostosować się do panujących wokół warunków, by uniknąć krytyki otoczenia.  W pozycji prostej Piątka Kijów tarota symbolizuje wielkie ambicje, rywalizację i śmiałość.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta w pozycji odwróconej może oznaczać agresję i przemoc. To także symbol ogromnych pragnień, których spełnienie może wiązać się z poświęceniem. Niechęć do cudzych opinii oraz wewnętrzne konflikty także mogą przejawiać się w postaci odwróconej Piątki Buław.

Znaczenie pozycji prostej:

Interpretacja Szóstki Buław jest jednoznaczna – to karta reprezentująca zwycięstwo i radość z dotychczasowych sukcesów. Symbolizuje czas na słuszne świętowanie, poparte pokonaniem swoich słabości i niezdrowych pragnień lub nałogów. To nagroda za trudy dnia codziennego i podjęte ryzyko. Satysfakcja i uznanie zaczną spływać z każdej możliwej strony, także z wewnątrz.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta 6 Buław to z kolei symbol porażki, zwycięstwa największego wroga. Ostrzega przed tym, że jeżeli osoba nie zacznie ciężej pracować, ktoś inny będzie świętować sukces. Trzeba być uważnym, bo nie paść ofiarą podstępu i nie stracić zasłużonego uznania na rzecz nieuczciwych kombinacji.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Siódemki Buław przestrzega przed czasem, w którym osiągnięte sukcesy zaczną budzić zazdrość i przyciągną uwagę konkurencji. Aby dojść do wyznaczonego celu, konieczne będzie przeciwstawienie się wszystkim nieprzychylnym głosom. Wymaga to zupełnie innego rodzaju siły i wytrzymałości. Pokonanie tych przeciwności otworzy jednak drogę do ostatniego etapu – zwycięstwa. W pozycji prostej symbolizuje wytrwałość, wewnętrzną siłę i upór.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta przestrzega przed nadchodzącymi kłótniami. Poświęcenie się swojemu celowi może sprawić, że pojawią się nieprzychylne głosy, nawet ze strony najbliższych. Pojawi się poczucie zagrożenia i odosobnienia. Warto znaleźć w sobie nowe pokłady siły, by nie ulec presji.

Znaczenie pozycji prostej:

Ósemka Buław jest kartą symbolizującą odwagę i wewnętrzną siłę. Może sygnalizować czas wzmożonej aktywności umysłowej, wszystkie projekty będą jednak kończone szybko i sprawnie. To także karta tarota reprezentująca wyzwolenie z ograniczających myśli, które ograniczały rozwój. W pozycji prostej można ją interpretować jako zaufanie i ogromną pewność siebie w podejmowaniu trudnych wyzwań.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej, Ósemka Buław przestrzega przed bezczelnością i agresją. Droga do celu nigdy nie powinna być osiągana kosztem innych osób. Problemy z komunikacją i stwarzanie przykrej atmosfery nie zachęca do rozwoju.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta 9 Buław tarota reprezentuje osoby, które są już bardzo blisko osiągnięcia swojego celu, ale muszą wykazać się odpowiedzialnością i niezwykłą siłą jeszcze jeden, ostatni raz. Cały plan zależy od poprawnego wykonania ostatniego kroku, dlatego powinien zostać wykonany ostrożnie i z większą niż zazwyczaj rozwagą. Konieczny jest jednak balans, gdyż zwlekanie zbyt długo może całkowicie zaprzepaścić szansę na sukces. W pozytywnym znaczeniu symbolizuje siłę i dyscyplinę, w negatywnym natomiast zbytnie zdekoncentrowanie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta 9 Buław może przestrzegać przed przemęczeniem i wypaleniem na drodze do celu. Nie warto jednak ulegać zwątpieniu, szczęście jest już bardzo blisko. Być może trzeba będzie wykonać trudny krok, taki jak załamanie, zrezygnowanie z przyjemności lub przyznanie do błędu, ale ostatecznie będzie warto. To człowiek decyduje o swoim losie, dlatego nie może pozwolić sobie na zwątpienie.

Znaczenie pozycji prostej:

Pojawienie się Dziesiątki Buław w rozkładzie może symbolizować zmęczenie trudnym przedsięwzięciem. Pomimo prostej pozycji, jest to karta dość negatywna. Bardzo często reprezentuje brak inspiracji, ale mimo wszystko nadal skrupulatne wykonywanie swoich obowiązków. Dziesiątka Buław reprezentuje osoby wytrwałe i silne, które posiadają liczne i unikatowe talenty.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Dziesiątka Buław to symbol zmęczenia i przytłoczenia. Zbyt wielki ciężar i liczne zobowiązania ograniczają rozwój. Może radzić, by nieco zwolnić tempo i zacząć realizować swoje cele powoli, po jednym kroku. Niechęć do kompromisów nie ułatwia pracy w grupie.

Znaczenie pozycji prostej:

Paź Kijów to karta tarota reprezentująca świeże pomysły na realizację zleconych zadań. To także symbol ukazywania swojej tożsamości światu, by mógł ją podziwiać. Osoby które przedstawia postać Pazia Buław to jednostki, które najpierw zbierają informacje, a dopiero później zaczynają ciężką pracę. Czasem przejawiają się również zamiłowaniem do dramatów na pokaz, nie są jednak groźne. Najczęściej oznaczają jedynie znudzenie tematem. W pozycji prostej symbolizuje przedsiębiorczość, dynamikę i twórczość.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Giermek Buław może być rozumiany jako osoba lekkomyślna i nadpobudliwa. Podejmowanie bezmyślnych decyzji i częsty udział w plotkach sprawia, że nie każdy przepada za towarzystwem Pazia Buław. Karta zwraca uwagę na potrzebę rozwagi i przede wszystkim na uspokojenie wewnętrznych rozterek.

Znaczenie pozycji prostej:

Znaczenie karty Tarota – Rycerza Buław w pozytywnej pozycji można opisać jako reprezentację determinacji i oddanie sprawie. Reprezentuje całkowite poświęcenie i wiarę w słuszny cel. Posiada wielkie umiejętności, ale jeszcze nie korzysta z nich w odpowiedni sposób. Zbyt porywczy i lekkomyślny, oddaje się własnym słabościom zamiast stawiać im czoła. To karta człowieka gotowego umrzeć za własne przekonanie, więc uznaje się za symbol szlachetności, siły oraz odwagi.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Rycerz Buław reprezentuje jego największe słabości, bezczelność, arogancję i lekkomyślność. Wylosowanie tej karty jest przestrogą przed zbytnią pewnością siebie, gdyż może okazać się zgubna. To także symbol niepokoju, ciągłej walki z niewidzialnym wrogiem.

Znaczenie pozycji prostej:

Królowa Buław jest kartą reprezentującą siłę do spełniania własnych marzeń. Odrzucanie ich może skutkować nieszczęściem i żalem. Wylosowanie karty Królowej Buław przypomina o determinacji i odwadze, jaka jest potrzebna w życiu codziennym do realizacji celów. W pozycji prostej symbolizuje hojność, samorządność i pełnię władzy nad swoim losem.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karty w odwróconej pozycji są przeciwieństwem ich pozytywnego znaczenia. W przypadku Królowej Buław nie jest inaczej – odwrócona pozycja to nieumiejętność organizacji i nadmierna krytyka otoczenia. Lekkomyślność i łatwość w negatywnym ocenianiu również może być reprezentowane przez Królową Buław. Pojawienie się tej karty podczas losowania przestrzega przed zgubnym wpływem władzy.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta tarota Król Buław reprezentuje osoby pewne siebie, gotowe zmieniać świat na taki, który jest zgodny z ich własną wizją. Z łatwością udaje im się przekonywać otoczenie, że ich metoda jest poprawna. Mają w sobie spore pokłady wewnętrznej siły, pozwalającej im działać. W pozycji prostej symbolizuje osoby zmotywowane do działania, energiczne i uparte.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta w pozycji odwróconej przestrzega przed egoizmem i nietolerancją. Zmienianie świata pod swoją wizję zawsze będzie spotykać się ze sprzeciwem, chociażby tych osób, które widzą sprawy inaczej. Determinacja do działania bywa destruktywna dla otoczenia i relacji. Zapatrzenie w swoją wizję sprawia, że zapomina się o najbliższych – nie usprawiedliwiają tego dobre intencje.

Arkana Małe - Miecze
Znaczenie pozycji prostej:

Jakie jest znaczenie karty As Mieczy? Przede wszystkim, reprezentuje ona inspiracje i nowe perspektywy. Przypomina, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie można pozostać więźniem swoich myśli. Tylko wyzwolenie z ograniczających więzów pomoże odnaleźć nowe siły do działania. W pozycji prostej oznacza siłę umysłu i inteligencję. Wylosowana karta As Mieczy w tarocie reprezentuje siłę twórczą, której może czasami brakować. Jej obecność ma przypominać o tym co najważniejsze – motywacji.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta As Mieczy w pozycji odwróconej reprezentuje upadek intelektu i bezpodstawne oskarżenia. Niesprawiedliwość i brak silnej woli prowadzi do upadku człowieka. Pojawienie się tej karty zwraca uwagę na problemy z dążeniem do długofalowych celów. Na drodze do szczęścia, zamknięcie się we własnej głowie nie oferuje niczego dobrego.

Znaczenie pozycji prostej:

Dwójka Mieczy jest kartą charakteryzującą osoby, które wpadają na nowatorskie pomysły, ale zwlekają zbyt długo z ich realizacją. Wnikliwa analiza bywa paraliżująca, ostatecznie nie prowadząc do niczego nowego. Wpadając na nowy pomysł można się mu całkowicie oddać i spróbować zobaczyć co się stanie, lub próbując logicznie uwarunkować jego słuszność ostatecznie od niego odejść. Pojawienie się Dwójki Mieczy przypomina, że analizowanie może być dobre, ale przesada może powstrzymać rozwój osobisty. W pozycji pozytywnej symbolizuje balans i równowagę.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Dwójka mieczy w pozycji odwróconej reprezentuje niepewność i strach przed nowością. Wylosowanie jej do swojego rozkładu przypomina, że niechęć jest wrogiem innowacji. Lepiej spróbować i odnieść porażkę niż całkowicie odejść od ciekawego pomysłu. To także symbol dwulicowości i żalu z niespełnionych aspiracji.

Znaczenie pozycji prostej:

Trójka Mieczy to karta tarota symbolizująca przede wszystkim rozczarowanie, niespełnione oczekiwania. Wyobrażenia mogą zdecydowanie różnić się od rzeczywistości, co bywa przytłaczające i demotywujące. Karta 3 Mieczy reprezentuje osoby, które uświadomiły sobie, że nie mogą wymagać od świata by się do nich dostosował. W pozycji prostej oznacza, że pewne obawy okazały się być słuszne. To także niepokój, ból i strach przed nieznanym.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Trójka Mieczy nadal ma znaczenie negatywne. Przede wszystkim zwraca uwagę na stratę, współczucie oraz wewnętrzny żal do świata. Nie można wymagać zbyt wiele, tylko w ten sposób można uniknąć rozczarowania otaczającym człowieka środowiskiem.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Czwórki Mieczy przypomina jak ważny jest czas na odpoczynek i regenerację sił. Tylko wtedy istnieje możliwość całkowitego pozostawienia za sobą świata myśli i odkrycie, co chce przekazać intuicja. W takim stanie rozwiązanie problemów często pojawia się samoistnie. Wylosowanie Czwórki Mieczy sygnalizuje, że najwyższa pora odpocząć i trochę odpuścić – to uwolni ukryty potencjał.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej przedstawia gotowość powrotu do dawnych przyjemności i zainteresowań. Podpowiada również, że trzeba próbować uwolnić się od niepokoju, jeżeli jego źródło znajduje się jedynie we wnętrzu człowieka. To także symbol nadchodzących przyjemności, zarówno umysłowych jak i cielesnych.

Znaczenie pozycji prostej:

5 Mieczy tarota to karta reprezentująca człowieka bezwzględnego, dla którego zwycięstwo liczy się bardziej niż jego efekty. Kieruje nim pierwotny instynkt, nieludzkie podejście. To także karta reprezentująca porażkę – prędzej czy później konieczne będzie jej zaakceptowanie. W pozycji prostej symbolizuje przebaczenie i akceptację pomyłek, co nie każdemu przychodzi łatwo. Warto zaakceptować przegraną i wybaczyć sobie błędy przeszłości.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Piątka Mieczy w pozycji odwróconej symbolizuje stratę i przegraną. W starciu z silnym przeciwnikiem, czasem zdarza się przegrać. 5 Mieczy przypomina, by akceptować swoje niepowodzenia, zamiast rozpamiętywać co można było zrobić inaczej. W przeciwnym wypadku, niepokój może zawładnąć sercem na bardzo długi czas, powodując długotrwałe skazy na psychice. Wybaczenie sobie oraz swojemu rywalowi jest jedyną metodą na pokój ducha.

Znaczenie pozycji prostej:

Szóstka mieczy jest kartą Małych Arkan, reprezentującą powolny ale skuteczny postęp. Powolna realizacja własnych marzeń może dawać lepsze efekty niż ryzykowne akcje. W pozytywnej pozycji może oznaczać również czas zmian, nowe mieszkanie, nowy rozdział życia. Jeżeli zostanie wylosowana jako karta dnia, może przypominać o codziennych obowiązkach, które zsumowane dadzą sukces.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta 6 Mieczy ma także negatywne znaczenie. Wylosowanie jej w pozycji odwróconej może symbolizować osobę, która zbyt długo zwleka z rozwiązywaniem realnych problemów. To także symbol niezdecydowania, wahania i egoizmu. Na drodze do szczęścia łatwo zapomnieć o innych, więc pojawienie się tego symbolu jest przestrogą przed czymś gorszym.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Siódemki Mieczy reprezentuje osoby, które swoją przebiegłość wykorzystują w niecny sposób. Droga do celu powinna być uczciwa i honorowa. Pójście na łatwiznę na dłuższą metę się nie sprawdza i koniecznie będzie wykonanie jeszcze trudniejszej pracy, by nadrobić straty. Podjęcie decyzji o ryzyku może okazać się zgubne. To także karta reprezentująca realizację, że życie jest bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. W pozycji prostej oznacza podstęp i ukryty motyw.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona 7 Mieczy nabiera pozytywnego znaczenia. Przede wszystkim staje się przestrogą przed występkiem. Może symbolizować pokonanie słabości i kaprysu pójścia na łatwiznę. To także powrót do dawnych wartości, którymi kierowało się przed wejściem na nieuczciwe szlaki.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta 8 Mieczy jest symbolem narzucania na siebie bezpodstawnych ograniczeń. Człowiek staje się więźniem swoich własnych myśli, co ogranicza jego rozwój i otwartość na świat. Próba przeciwstawienia się temu uczuciu bywa ciężka, może sprawiać wrażenie, że jedynie pogarsza sytuację. Karta Ósemki Mieczy przypomina jednak o konieczności pokonywania własnych słabości. W pozycji prostej oznacza nieświadomość, blokadę oraz trudności.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta 8 Mieczy zyskuje pozytywne znaczenie. Oznacza wtedy zerwanie z ograniczającymi nawykami oraz sukces nad własnymi słabościami. To także symbol ucieczki i wolności. Karta zwraca uwagę, by poświęcić dodatkowe siły na walkę z przeciwnościami losu i kontrolowanie swoich myśli.

Znaczenie pozycji prostej:

Dziewiątka Mieczy jest kartą reprezentującą osobę, która żyje w świecie własnych lęków. Kreuje je samodzielnie we wnętrzu własnej głowy, bez pokrycia w rzeczywistości. 9 Mieczy tarota przypomina, że świat myśli jest pod kontrolą tylko jednej osoby – ich właściciela. Reprezentuje także osoby, które podjęły się zbyt wielu wyzwań i tylko czekają aż okaże się, że ich obawy były słuszne. W pozytywnym aspekcie może oznaczać nadzieję i nową perspektywę. Sugeruje, by dzielić się z bliskimi swoimi problemami.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji negatywnej karta oznacza lęk i zwątpienie we własne siły. Samodzielnie ciężko pokonać własne lęki, nawet jeżeli jest się świadomym ich irracjonalności. Dręczące pytania należy przeanalizować z najbliższymi, by znaleźć w nich oparcie do pracy nad sobą. W przeciwnym wypadku człowiekiem mogą zawładnąć ból i cierpienie.

Znaczenie pozycji prostej:

Wbrew makabrycznym skojarzeniom, karta 10 Mieczy jest dość pozytywna. To prawda, że reprezentuje osoby które osiągnęły dno, ale nie na tym się kończy. Po całkowitym upadku, może być już tylko lepiej. To symbol odrodzenia i nowych sił, które wypełniają ciało po okresie próby. Przypomina, że szansa na prawdziwe szczęście pojawia się tylko dzięki balansowi między sercem i rozumem. Daje szansę na odkupienie błędów przeszłości i uwolnienie od złych emocji, zakorzenionych głęboko w podświadomości. Oferuje świeży start, jeżeli tylko jest się gotowym przyznać do porażki.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej reprezentuje pokonanie własnych słabości i koniec iluzji. Wylosowanie karty 10 Mieczy przypomina, że nawet po czasie największej próby i porażce nadal warto żyć. Zamiast analizować błędy, trzeba je zaakceptować i z nowymi siłami spróbować jeszcze raz. Wewnętrzna siła powróci do wszystkich, którzy jej na to pozwolą.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Pazia Mieczy symbolizuje przede wszystkim potęgę rozumu. Jej obecność może sygnalizować pojawienie się nowego, ciekawego pomysłu i świeżego spojrzenia. To także symbol ciekawości, ale nie jest ona poparta cierpliwością. Karta reprezentuje osoby, które posiadają nowatorskie ale ulotne pomysły i szybko zmieniają swoje zainteresowanie. Mimo wszystko, charakteryzują się biegłym umysłem, otwartym na nowe doznania.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Giermka Mieczy reprezentuje bunt i niechęć do zdobywania wiedzy. Karta przestrzega przed lenistwem i zachęca do rozwoju. To także symbol niepewności i silnej samokrytyki. Warto poprawić swoje wyniki w nauce, by lepiej rozumieć otaczający każdego z nas świat.

Znaczenie pozycji prostej:

Związana z fantazją i determinacją karta Rycerz Mieczy to symbol błyskotliwych myśli. Czasem marzenia bywają jednak nieuchwytne oraz zmienne, dlatego kartę można rozumieć dwojako. Skupienie się na własnym celu i odrzucenie utartych schematów może mieć zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Osobę która wylosowała kartę Rycerza Mieczy można określić jako pochopną i nie koniecznie wrażliwą. W pozycji prostej oznacza między innymi idealizm i wiarę we własne siły.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Rycerza Mieczy w tarocie reprezentuje gwałtowność i niepokój. Bezkrytyczne zaufanie swoim myślom może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. To także karta zakłamania i agresywności, ponieważ na drodze do realizacji własnych celów mogą stawać inni ludzie – a na to Rycerz Mieczy nie ma zamiaru zwracać uwagi.

Znaczenie pozycji prostej:

Królowa mieczy to karta tarota, która reprezentuje osoby dążące do perfekcji. Mimo wszystko, często stawiają sobie nieuzasadnione ograniczenia, które pochodzą z ich wnętrza. To także osoby które świetnie radzą sobie w swoim świecie, ale otoczenie może odbierać je jako surowe. W pozycji pozytywnej reprezentuje ostrożność, mądrość i niezależność. Indywidualizm i przestrzeganie zasad to dobre cechy, trzeba jednak uważać by przy okazji nie ranić innych.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karty w pozycji odwróconej reprezentują negatywne cechy, przeciwstawne do pozycji prostej. W przypadku Królowej Mieczy w tarocie można ją interpretować jako złośliwość i zazdrość. Osoby kierujące się sztywnymi zasadami bywają także okrutne i bezlitosne, często nietolerancyjne. Na drodze do własnego szczęścia łatwo stać się egoistycznym i krytycznym – przed tym wszystkim przestrzega Królowa Mieczy.

Znaczenie pozycji prostej:

Król Mieczy w tarocie reprezentuje wiedzę i ogromny autorytet. Jego wiedza jest niezastąpiona, krytycznie podchodzi do każdego tematu, kierując się logiką. Wspiera postęp i stawia dobro ogólne ponad własnym. To także symbol sprawiedliwości i dokładnego zgłębienia tematu. Pojawienie się tej karty tarota w rozkładzie oznacza osobę pewną swoich przekonań.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Pewność siebie może prowadzić do umniejszania opinii innych ludzi. Król Mieczy ostrzega przed okrucieństwem i nadmierną krytyką otoczenia. Przypomina także, że nie istnieje tylko jedna, słuszna metoda na dojście do celu. Król Mieczy odwrócony reprezentuje osoby nieufne oraz mściwe, które nie tolerują odchyleń.

Arkana Małe - Kielichy
Znaczenie pozycji prostej:

As Kielichów (pucharów) jest kartą reprezentującą nowe możliwości i niespodziewane okazje. Może być zwiastunem nowej miłości, ciekawej przygody lub nieznanych uczuć. Nie wiadomo jednak jakie emocje kryją się w kielichu – nowe doświadczenia mogą okazać się bolesne. As Kielichów przypomina, że człowiek nie posiada kontroli nad uczuciami, jedynie nad tym, jak na nie zareaguje. Reprezentuje także przyjaźń, szczęście i intuicję.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Asa Kielichów tarota jest odwrotnością pozytywnych cech reprezentowanych przez pozycję prostą. Przede wszystkim, może być utożsamiana z egoizmem i zmiennością. Uleganie wszystkim zachciankom nie prowadzi do długotrwałego szczęścia.

Znaczenie pozycji prostej:

2 Kielichów to karta reprezentująca korzystną dla dwójki ludzi relację, nie koniecznie romantyczną. Najczęściej jednak interpretacja tej karty mówi o początku nowego związku, etapu wzajemnego poznawania. To zdrowa relacja, w której partnerzy niczego od siebie nie wymagają – akceptują swoje wady i zalety, bez złości przyjmując opinię i ciesząc się różnicami. Komfortowe towarzystwo i poczucie stabilności dobrze rokuje na rozwój relacji. W pozycji prostej symbolizuje miłość, przyjaźń i połączenie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Dwójka Kielichów tarota to karta reprezentująca fałsz i toksyczne relacje, w których jeden z partnerów próbuje wywierać wpływ na drugiego. To także symbol wycofania i konfliktów na płaszczyźnie życia prywatnego. Warto poświęcić więcej czasu na pracę nad sobą zamiast wymagać tego od ukochanych.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta 3 Kielichów tarota jest symbolem czasu radości i relaksu. Można spodziewać się nadejścia przyjemnego wydarzenia, które pozwoli zapomnieć o problemach codzienności. Karta przypomina również, jak ważny jest czas na przyjemności. Warto czasem odpuścić by przypomnieć sobie, jak bardzo życie potrafi być piękne. W pozycji prostej 3 Kielichów symbolizuje nadchodzące święto, dobrą zabawę z przyjaciółmi.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej 3 Kielichów oznacza zbyt intensywną zabawę, przesadę z alkoholem, zapomnienie o obowiązkach. Czas na radość jest ważny, ale zbyt dużo przyjemności sprawia, że przestaje się je doceniać. Karta przypomina, że rozwiązłość i nadużywanie ostatecznie unieszczęśliwia człowieka.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Czwórki Pucharów reprezentuje człowieka, który całkowicie skupił się na swoich marzeniach i potrzebach. To, czego pragnie stało się jego jedynym celem, co sprawia, że nie docenia tego co już ma. Odrzuca wszelkie pozytywy płynące z posiadanych dóbr i stanu w jakim się znajduje, marząc wyłącznie o tym czego jeszcze mu brakuje. Chciwość i oślepienie wizją posiadania więcej zawsze prowadzi do nieszczęścia. W pozycji prostej karta oznacza rutynę i znudzenie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Czwórka Kielichów w pozycji odwróconej zyskuje pozytywne znaczenie. Przede wszystkim pojawia się źródło motywacji i chęci do zmian. Karta przypomina, by doceniać wszystko każdego dnia. Zawsze można odnaleźć coś pozytywnego, a takie nastawienie ułatwia naprawienie każdego problemu. Warto poszukać sposobu na zmianę światopoglądu.

Znaczenie pozycji prostej:

Piątka Kielichów jest kartą reprezentującą zderzenie się oczekiwań człowieka ze światem rzeczywistym. Często okazuje się, że wygórowane oczekiwania nijak mają się do trudów życia codziennego. Karta reprezentuje osoby, które dramatyzują nad swym losem zamiast wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ostatecznie można jednak się spodziewać, że zrozumie jak ważne są porażki na drodze do szczęścia. W pozycji prostej reprezentuje rozczarowanie i żal do świata oraz wyrzuty sumienia.

Znaczenie pozycji odwróconej:

To jedna z niewielu sytuacji, gdy karta odwrócona ma znaczenie pozytywne. W pozycji odwróconej przypomina o pozytywach życia, ofiarując nadzieję i akceptację. To także szansa by spróbować pogodzić się z błędami przeszłości. Piątka kielichów może zwiastować powrót dobrego zdrowia, warto więc dołożyć wszelkich starań i zadbać o siebie.

Znaczenie pozycji prostej:

6 Pucharów w tarocie jest kartą przypominającą o czasie niewinności, najczęściej dzieciństwie. Zwraca uwagę na ludzką skłonność do wracania do pozytywnych wspomnień, często idealizowanych. To również symbol minionych czasów, na których powrót nie można liczyć. Warto jednak próbować odnaleźć radość tamtych dni w codziennych, prostych czynnościach. To szczególnie ważne w szybkich i intensywnych czasach, pełnych mało znaczących informacji.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Szóstki Pucharów reprezentuje zakłamane wspomnienia, niewdzięczność i infantylność. To także symbol zatracenia w przeszłości, zamiast skupienia się na problemach życia codziennego. Miniona przeszłość musi zostać odepchnięta na dalszy tor, by osiągnąć pełnię szczęścia.

Znaczenie pozycji prostej:

Siódemka Pucharów to karta reprezentująca niezliczoną ilość możliwości. Zbyt duży wybór bywa jednak ograniczający, i zamiast ciekawego doświadczenia tkwi się w bezsilności. Nie można też wybrać ich wszystkich – każda decyzja to konsekwencje. Szerokie perspektywy bywają przytłaczające, szczególnie gdy wszystkie z nich wydają się być równie ciekawe. Czasem niemożność wyboru staje się wymówką przed podjęciem trudnej decyzji, co prowadzi do częstego uciekania w świat marzeń. W pozycji prostej karta oznacza fantazyjność i zbyt wiele opcji.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Siódemki Pucharów oznacza gotowość na podjęcie trudnych decyzji i determinacji w dążeniu do wymarzonego celu. To także czas akcji, w którym pozostanie mało czasu na marzenia – trzeba zacząć działać. Karta zachęca do podejmowania ryzyka, gdyż nie wszystkie aspekty życia można przewidzieć i zaplanować – konieczna jest akcja. Lepiej popełnić błąd i wyciągnąć wnioski niż trwać w niepewności.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Ośmiu Pucharów reprezentuje odejście od wyznaczonego błędnie celu, bez względu na włożone w niego koszty. To okazja na wsłuchanie się w wewnętrzny głos, który od samego początku powinien być przewodnikiem przez życie. To czas zmian i wyznaczania nowych celów, pomimo możliwości osiągnięcia poprzedniego minimalnym wysiłkiem. Pora na powrót do korzeni. W pozycji prostej karta Ósemki Kielichów reprezentuje uczucie samotności i tymczasowe zwycięstwo.

Znaczenie pozycji odwróconej:

8 Pucharów w pozycji odwróconej sugeruje błędnie podjęte decyzje. To także brak gotowości na zmiany i ślepe podążanie za celem bez głębszego sensu. Kurczowe trzymanie się wydarzeń przeszłości osłabia możliwość odkrywania świata i osiągnięcia prawdziwego szczęścia.

Znaczenie pozycji prostej:

9 Kielichów to karta reprezentująca umiejętność czerpania przyjemności z wszystkiego, co otacza człowieka. Pełna satysfakcja i spełnienie wszystkich potrzeb gwarantuje szczerą radość. To także wdzięczność za dary losy oraz umiejętność dobrego odpoczynku. W pozycji prostej symbolizuje wolność, sukces i zadowolenie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Dziewiątka Kielichów jest symbolem oczekiwania na radość. Reprezentuje osoby o niespełnionych pragnieniach i potrzebach, czekających aż los się do nich uśmiechnie. To także reprezentacja próżności, przy jednoczesnym oczekiwaniu na ratunek z zewnątrz.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta 10 Pucharów jest symbolem osiągnięcia pełni szczęścia, bez znaczenia na to, co jest jego źródłem. Najczęściej interpretuje się ją jednak jako spełnienie na płaszczyźnie emocjonalnej, założenie funkcjonującej rodziny i zagwarantowanie sobie z partnerem poczucia bezpieczeństwa. Poczucie harmonii i balansu przyjdzie do tych, którzy zaufają swoim prawdziwym emocjom. W pozycji prostej oznacza miłość, ufność i przywiązanie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Dziesiątki Kielichów przestrzega przed zdradą i odrzuceniem. To także problemy rodzinne, brak porozumienia z domownikami i czas emocjonalnych rozterek. Warto poświęcić więcej czasu na naprawienie zaniedbanych kontaktów.

Znaczenie pozycji prostej:

Giermek Kielichów reprezentuje osoby bez doświadczenia zawodowego, posiadających jednak ogromną wrażliwość i empatię. Te wartości pozwalają im postrzegać świat od zupełnie innej strony niż doświadczeni rzemieślnicy. Mimo wszystko, Paź Kielichów nie potrafi jeszcze odpowiednio wykorzystać swoich umiejętności i łatwo go wykorzystać. W pozycji prostej reprezentuje łagodność, uczucie i romantyzm.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Paź Kielichów symbolizuje zazdrość i niedojrzałość emocjonalną, która blokuje odbiór pozytywnych bodźców. Reprezentuje także osoby, które skupiają się jedynie na własnych potrzebach. Przewrażliwienie i ucieczka w świat uczuć może nie gwarantować długotrwałego szczęścia.

Znaczenie pozycji prostej:

Rycerz Kielichów reprezentuje osobę, która na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim miłość. Jest ona najważniejszą wartością w życiu tego człowieka, nawet do skrajnego stopnia. Marzycielstwo i romantyzm sprawia, że emocje odgrywają bardzo ważną rolę przy podejmowaniu decyzji, ale łatwo popaść w skrajność i obsesję. Idealizowanie nierealnego obrazu partnera może prowadzić do rozczarowania. W pozycji prostej symbolizuje wrażliwość, introwertyzm i ciepło, a także otwartość na pozytywne uczucia.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Rycerz Kielichów może być interpretowany jako manipulant i osoba zwodnicza. Pomimo wewnętrznego uroku, zbyt głębokie emocjonalne zaangażowanie często nie wchodzi w grę. To łamacz serc, który na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim siebie, liczy się dla niego sama miłość, bez względu na drugą osobę. Jedna z interpretacji traktuje tę kartę jako przestrogę i skłania do ponownego przeanalizowania swoich motywacji.

Znaczenie pozycji prostej:

Pojawienie się Królowej Kielichów w rozkładzie tarota symbolizuje postrzeganie świata przez pryzmat emocji. Dochodzi do niemal całkowitego odrzucenia logiki i racjonalności. Jeżeli reprezentuje osobę, będzie to jednostka o niezwykle trafnej intuicji. Posiada także niespotykane pokłady empatii i zrozumienia. W pozycji prostej to symbol uczciwości i świata marzeń.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Królowa Kielichów jest zatracona w swych uczuciach aż za bardzo. To symbol oderwania od rzeczywistości oraz płochliwości. Uciekanie do własnej głowy nie rozwiązuje problemów rzeczywistego świata. Oddanie się całkowicie własnym emocjom bywa zgubne.

Znaczenie pozycji prostej:

Król Kielichów to karta reprezentująca emocjonalną dojrzałość i opanowanie. Osoba którą przedstawia to doświadczona życiem, empatyczna i współczująca jednostka. W jej towarzystwie można poczuć się bezpiecznie, często sprawia, że chce się jej opowiedzieć wszystko. To także przypomnienie, że bez konkretnych działań można się całkowicie zatracić w emocjach. Wylosowanie karty Króla Kielichów świadczy o gotowości na prawdziwy związek, pełny szczerości.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Król Kielichów jest całkowitym zaprzeczeniem swoich pozytywnych cech. Przede wszystkim reprezentuje osoby samolubne, ograniczające kontakty z ludźmi. Mogą pojawiać się również problemy z uzależnieniami lub nachalnością. Pojawienie się odwróconej karty Króla Kielichów przestrzega przed zazdrością i nadmierną sentymentalnością.

Arkana Małe - Monety (Denary, Pentakle)
Znaczenie pozycji prostej:

Karta Asa Denarów to symbol który można interpretować jako pochwałę zdobycia nowego hobby. Jeżeli jeszcze się nie pojawiło, to jest również jego zwiastunem. As Denarów przypomina, że warto próbować nowych i nieznanych zainteresowań, szczególnie jeżeli można je spieniężyć. To dobry znak, który zachęca do głębszego zapoznania się z tematem i przynosi szczęście na trudnej drodze do opanowania konkretnej dziedziny. W pozycji prostej oznacza między innymi urodzaj, nowość i nowości w świecie finansów.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Asa Monet ostrzega przed chciwością i skąpstwie. Może także sugerować, że podjęte ostatnio działania nie będą miały pozytywnych, długofalowych skutków. To symbol źle wykorzystanego potencjału i ostatniej szansy na naprawdę sytuacji.

Znaczenie pozycji prostej:

Dwójka Monet to karta tarota reprezentująca przepracowanie, zaangażowanie w wiele spraw jednocześnie. Symbolizuje osoby, które posiadają wiele obowiązków i muszą podejmować w związku z nimi liczne decyzje. To także zachęta do podejmowania nowych, interesujących przedsięwzięć. W pozycji pozytywnej oznacza balans, równowagę i nieograniczone możliwości. Karta przypomina, że zmiany i wyzwania rozwijają.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej, karta Dwójki Denarów symbolizuje skłonność do kłótni i przytłaczające obowiązki. Może sygnalizować, że pora nieco zwolnić i dokończyć najpierw przynajmniej jedno z podjętych zobowiązań. To również symbol przytłoczenia i bezsilności, co spowodowane jest właśnie zbyt dużą liczbą obowiązków.

Znaczenie pozycji prostej:

Podstawowym znaczeniem karty 3 Monet jest mądrość, całkowite zgłębienie jakiejś dziedziny. Zwiastuje osiągnięcie poziomu eksperta w wykonywanym zawodzie i zachęca do dumy z posiadanych umiejętności. Reprezentuje osoby łączące wiedzę, umiejętności i ciężką pracę, dzięki czemu osiągną kiedyś sukces. W pozycji prostej oznacza inteligencję, zapał i wydajność.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Trójka Denarów jest kartą symbolizującą uprzedzenia lub egoizm. Może też pojawić się uczucie znużenia zgłębioną dziedziną, ograniczając twórczość. Ostatecznie prowadzi to do lenistwa, wydłużając czas na osiągnięcie wymarzonego celu. Karta pojawia się w momencie, gdy konieczna jest nauka przyjmowania krytyki.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Czwórki Denarów reprezentuje osoby czerpiące przyjemność z gromadzenia zasobów materialnych. Nie ma jednak pewności, że zostaną przy ich posiadaczu na zawsze. Ta niepewność nie pozwala im cieszyć w zupełności ze zgromadzonego majątku, którym też niechętnie się dzielą. Ostatecznie prowadzi to do chciwości i życia w ciągłym strachu przed pogorszeniem się ich sytuacji.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Czwórki Monet symbolizuje skąpstwo, strach i grę pozorów. Gromadzenie dóbr materialnych nigdy nie powinno stać się celem samo w sobie – najważniejsze jest ich rozsądne wykorzystanie. Karta przestrzega przed nadmierną oszczędnością, która nie wnosi żadnej wartości w ludzkie życie.

Znaczenie pozycji prostej:

5 Monet w tarocie jest kartą reprezentująca osoby, które upadły w życiu tak nisko, że widzą tylko negatywy. To symbol nieszczęścia i dramatów życia codziennego. Karta może mówić o problemach w sferze materialnej, ale interpretować ją można również jako problematyczną w przypadku sfery emocjonalnej. W pozycji prostej jest symbolem zmęczenia, bezrobocia i szeroko pojętych problemów.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta o znaczeniu negatywnym w pozycji prostej, zyskuje pozytywny wydźwięk w przypadku jej odwrócenia. Odwrócona Piątka Denarów może symbolizować ostrożność i rozwagę, a także trafne inwestycje. Przypomina, że to człowiek jest kowalem własnego losu i warto szukać w życiu pozytywów.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta 6 Monet to przede wszystkim symbol walki z nierównościami społecznymi. Reprezentuje osoby, które mają chęć oraz możliwość pomagać tym, którym się w życiu nie poszczęściło. Wierzą w sprawiedliwość i pozytywne efekty hojności. To także karta skłaniająca do refleksji na temat funkcjonowania obecnego świata, w którym nierówność jest traktowania niemal naturalnie. 6 Monet wychodzi mu na przeciw.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej, 6 Denarów to przede wszystkim zazdrość i chciwość – całkowite wypaczenie pozytywnych aspektów tej karty w pozycji prostej. Reprezentuje osoby, które zdobywają majątek kosztem słabszych i czerpią przyjemność z ich poniżania. Karta przypomina, by szanować wszystkich, niezależnie od statusu materialnego.

Znaczenie pozycji prostej:

Siódemka Monet jest kartą reprezentującą sytuację, w której osoba poświęcała całą swoją uwagę konkretnej czynności, a teraz może cieszyć się z jej efektów. To także dobry czas na ustalenie kolejnego kroku. Może dojść do zmiany systemu wartości, ale rozwój nie pójdzie na marne. Ciężka praca opłaciła się i nie wymaga już większego zaangażowania – to także symbol zakończonego procesu przemiany. W pozycji prostej reprezentuje zadowolenie z wykonywanej pracy.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej, karta Siódemki Denarów oznacza przede wszystkim rozczarowanie wykonywanymi zadaniami. Może pojawić się niepokój lub zwątpienie w słuszność akcji, które wymagają obecnie dużego zaangażowania. To dobry czas, by przemyśleć co tak naprawdę w życiu pragnie się osiągnąć. Karta przestrzega przed inwestowaniem czasu w stracone sprawy.

Znaczenie pozycji prostej:

Ósemka Monet tarota jest kartą reprezentującą ciężką pracę, powoli prowadzącą jednak do wyznaczonego celu. Całkowite skupienie i rozwijanie swoich umiejętności jest najlepszą drogą do szczęścia. Praca bywa ciężka i męcząca, ale określenie jasnego celu i wytrwałe dążenie do jego realizacji gwarantuje spełnienie. Najważniejszym aspektem jest ciągły rozwój. W pozycji prostej oznacza wytrwałość, praktyczność i cierpliwość.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta 8 Monet w pozycji odwróconej zwraca uwagę na zbyt dużą ostrożność i ambicje, które prowadzą donikąd. Rozwaga jest wskazana, ale nie można pozwolić sobie na analizowanie każdego najmniejszego aspektu wykonywanej pracy. Gromadzenie zasobów nigdy nie powinno być celem samo w sobie – najważniejszy jest rozwój.

Znaczenie pozycji prostej:

Dziewiątka Pentakli jest kartą reprezentującą korzystanie z owoców swojej pracy. To karta tarota symbolizująca osoby, które pracowały ciężko i osiągnęły wyznaczone cele oraz status materialny. Jako nagroda za wysiłek, mają teraz możliwość korzystania z życia wedle własnego uznania. W pozycji prostej reprezentuje wysokie dochody, wygodę i przepych.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta 9 Denarów przypomina, że pieniądze to nie wszystko. Zyskanie wysokich przychodów w niegodziwy sposób nie zagwarantuje długotrwałego szczęścia. To także przestroga przed materializmem, gdyż skupienie się tylko i wyłącznie na zarobkach ogranicza poznawanie świata.

Znaczenie pozycji prostej:

10 Monet tarota to karta symbolizująca całkowity sukces. Reprezentuje osoby, które osiągnęły wszystko, co tylko mogły i chciały. Ciężka praca pełna wyrzeczeń im się opłaciła, nie tylko pod względem materialnym. Doceniają całkowicie wartość życia i wszystkiego co stworzył zarówno człowiek, jak i natura. Pomimo przeciwności losu, są gotowi walczyć o dobro swoje i swoich bliskich. W pozycji prostej Dziesiątka Denarów reprezentuje szczęśliwe życie, przyjaźń, rodzinę i wysoki status materialny.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Dziesiątki Denarów to przede wszystkim dekadencja, upadek wartości. Przestrzega przed lenistwem, osiadaniem na laurach oraz monotonią. Warto zreflektować aktualny sposób życia, by nie zmarnować czasu darowanego na Ziemi. Karta sugeruje, by zacząć czerpać przyjemność z codzienności i uczy wdzięczności.

Znaczenie pozycji prostej:

Giermek Monet to karta, która reprezentuje osoby ciekawe świata, gotowe poznawać wszystkie jego aspekty w naukowy sposób. Odważnie podchodzi do nieznanego, zdobywając praktyczne doświadczenie. Ceni sobie profesjonalizm i dobrze wykonywane obowiązki. Pojawienie się Pazia Monet oferuje szansę na rozwój. W pozycji prostej może być interpretowany jako student, osoba młoda i inteligentna, gotowa odkryć jak funkcjonuje świat.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Giermek Denarów w pozycji odwróconej jest zaprzeczeniem pozytywnych wartości, które normalnie go charakteryzują. Przede wszystkim, może być interpretowany jako osoba buntownicza i uparta, w negatywnym tego słowa znaczeniu. To także jednostka nierozsądna i niezdecydowana, targają nią rozterki związane z wykonywanymi działaniami.

Znaczenie pozycji prostej:

Postać Rycerza Monet to symbol wytrzymałości i ciężkiej pracy. Osoby reprezentowane przez tę kartę są gotowe podjąć się męczących i nużących zadań, a nawet czerpać z nich przyjemność. Siła i wytrwałość to najważniejsze cechy odznaczające Rycerza Denarów. Nigdy nie zbacza z raz wyznaczonego kierunku i uparcie robi wszystko, by osiągnąć cel. To symbol ciężkiej pracy i gotowości na trudne wyzwania.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Rycerz Monet staje się wypaczoną wersją swoich pozytywnych cech. Charakteryzuje go skąpstwo, nieodpowiedzialność i pazerność. Karta przypomina, że niecierpliwość i zazdrość prowadzą do upadku. Prawdziwe szczęście można osiągnąć skupiając się na ciężkiej i samodzielnej pracy.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Królowej Monet reprezentuje czas radości i szczęścia. Ciężka praca pozwala cieszyć się jej owocami oraz dzielić się nimi z potrzebującymi. Hojność i odkrycie prawdziwej wartości posiadanych przedmiotów jest źródłem wielu radosnych chwil. To dobry moment by docenić piękno otaczającego świata i cieszyć się posiadanymi dobrami materialnymi. Królowa Monet tarota jest symbolem osób wygodnych, ale też uczciwych i szczerych. Przedsiębiorczość i hojność pozwala ulepszać otoczenie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej, Królowa Monet jest wypaczeniem swoich pozytywnych wartości. Karta przestrzega przed skąpstwem oraz podejrzliwością. Nadmierna zazdrość prowadzi jedynie do bólu i bezwzględności. Warto poświęcić więcej czasu na docenienie posiadanych dóbr, zamiast pożądać nowych i lepszych.

Znaczenie pozycji prostej:

Król Monet to karta tarota, która reprezentuje osoby o wieloletnim doświadczeniu w pokonywaniu trudności. Zdobyta wiedza pomaga im osiągać wyznaczone cele, rozważnie kierując się nabytą intuicją. Trudne decyzje nie sprawiają im żadnego problemu, trafnie wybierają najlepsze opcje. To czas, w którym nauka dobiega końca, a zaczyna się czerpanie zysków. Karta Króla Monet jest symbolem lojalności, odwagi i pewności siebie.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócony Król Monet to osoba płytka i nieporadna. Nie można na niej polegać i sugeruje się jej unikanie, by nie dać się wykorzystać. To symbol lenistwa i ciężkiego charakteru, który nie dodaje życiu żadnej wartości. Karta przestrzega przed pazernymi ludźmi, pragnącymi zdobyć wszystko za darmo.

Jak dzieli się talia tarota?

Pełna talia składa się z dwóch mniejszych podzbiorów kart. Podstawowo rozróżnia się podział na Arkana Wielkie, reprezentujące duchowy rozwój człowieka (22) oraz Arkana Małe (14x4), uzupełniające. Każda karta jest jednakowo ważna i nie może być bagatelizowana tylko dlatego, że nie należy do Arkan Wielkich. Arkana Małe dzielą się na cztery "kolory" - buławy, denary, miecze i kielichy, reprezentujące różne aspekty osobowości i charakteru.

Interpretacja tarota

Każda karta posiada swoje podstawowe znaczenie, dzięki któremu można odpowiednio ukierunkować myśli. Należy jednak pamiętać, że interpretacja może być pozytywna lub negatywna. Jeżeli w trakcie losowania pojawi się karta w pozycji prostej, wróżba będzie w większości przypadków pozytywna. Przeciwieństwem tej pozycji są karty odwrócone. Ich pojawienie się w rozkładzie kart tarota zmienia interpretację na negatywną, stanowiącą przestrogę przed nadchodzącymi wydarzeniami. Wykonując darmową wróżbę z kart tarota online, zdarza się pomylić znaczenie karty. Aby uniknąć dwuznacznych sytuacji, warto skorzystać ze wsparcia wróżki online.