Znaczenie pozycji prostej:

Ósemka Buław jest kartą symbolizującą odwagę i wewnętrzną siłę. Może sygnalizować czas wzmożonej aktywności umysłowej, wszystkie projekty będą jednak kończone szybko i sprawnie. To także karta tarota reprezentująca wyzwolenie z ograniczających myśli, które ograniczały rozwój. W pozycji prostej można ją interpretować jako zaufanie i ogromną pewność siebie w podejmowaniu trudnych wyzwań.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej, Ósemka Buław przestrzega przed bezczelnością i agresją. Droga do celu nigdy nie powinna być osiągana kosztem innych osób. Problemy z komunikacją i stwarzanie przykrej atmosfery nie zachęca do rozwoju.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Siódemki Buław przestrzega przed czasem, w którym osiągnięte sukcesy zaczną budzić zazdrość i przyciągną uwagę konkurencji. Aby dojść do wyznaczonego celu, konieczne będzie przeciwstawienie się wszystkim nieprzychylnym głosom. Wymaga to zupełnie innego rodzaju siły i wytrzymałości. Pokonanie tych przeciwności otworzy jednak drogę do ostatniego etapu – zwycięstwa. W pozycji prostej symbolizuje wytrwałość, wewnętrzną siłę i upór.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta przestrzega przed nadchodzącymi kłótniami. Poświęcenie się swojemu celowi może sprawić, że pojawią się nieprzychylne głosy, nawet ze strony najbliższych. Pojawi się poczucie zagrożenia i odosobnienia. Warto znaleźć w sobie nowe pokłady siły, by nie ulec presji.

Znaczenie pozycji prostej:

Trójka Buław jest kartą symbolizującą okres w życiu człowieka, który podjął już pierwszy krok na drodze do określonego przez siebie celu. Aby podjąć kolejne, musi najpierw ujrzeć minimalne efekty. Sprawdzając czy inicjatywa jest słuszna, trzeba poznać skutki podstawowych działań. 3 Kijów to właśnie ten czas spokojnego oczekiwania. W pozycji prostej karta tarota reprezentuje przedsięwzięcie, potęgę ludzkiej wytrwałości.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona Trójka Buław symbolizuje brak zaufania i uleganie pustym kaprysom. Bez podjęcia konkretnych działań, wszystko pozostanie jedynie w sferze marzeń. Trzeba zaufać zarówno sobie, jak i ludziom spotykanym na co dzień – ułatwia to współpracę i skraca drogę do celu. Karta zwraca uwagę na konieczność przełamywania niepewności.

Znaczenie pozycji prostej:

Paź Kijów to karta tarota reprezentująca świeże pomysły na realizację zleconych zadań. To także symbol ukazywania swojej tożsamości światu, by mógł ją podziwiać. Osoby które przedstawia postać Pazia Buław to jednostki, które najpierw zbierają informacje, a dopiero później zaczynają ciężką pracę. Czasem przejawiają się również zamiłowaniem do dramatów na pokaz, nie są jednak groźne. Najczęściej oznaczają jedynie znudzenie tematem. W pozycji prostej symbolizuje przedsiębiorczość, dynamikę i twórczość.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej Giermek Buław może być rozumiany jako osoba lekkomyślna i nadpobudliwa. Podejmowanie bezmyślnych decyzji i częsty udział w plotkach sprawia, że nie każdy przepada za towarzystwem Pazia Buław. Karta zwraca uwagę na potrzebę rozwagi i przede wszystkim na uspokojenie wewnętrznych rozterek.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Czwórki Buław symbolizuje stabilność i solidne fundamenty. Ciężka praca gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i zapowiada dalsze sukcesy. To także czas na zrealizowanie odwlekanych marzeń, zanim będzie za późno. Zbyt długie zwlekanie może sprawić, że nigdy się nie spełnią. W pozytywnej pozycji 4 Buław symbolizuje nowy dom, udany związek.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Czwórki Buław jest wypaczeniem wszystkich pozytywnych wartości, które reprezentuje pozycja prosta. To przede wszystkim niestabilność, pośpieszne i nieprzemyślane działania oraz nerwowość. Karta przypomina, by działać rozważnie i opierać się na solidnych podstawach.

Znaczenie pozycji prostej:

Karta Dwójki Buław symbolizuje konieczność podjęcia wyboru. Jej pojawienie się reprezentuje chęć zmian, ale też informuje o braku konkretnego planu. Osoba, która wylosowała kartę Dwójki Buław wie, że stać ją na wiele – ale nie wie jak tę moc wykorzystać. Karta przypomina, by dobrze się zastanowić przed podjęciem znaczącej decyzji – okazja na zmianę może się już nie powtórzyć. Karta może być rozumiana jako ambicja, pewność siebie i odwaga.

Znaczenie pozycji odwróconej:

W pozycji odwróconej karta Dwójki Buław tarota będzie reprezentować niepewność i brak zdecydowania. Zbyt długie zwlekanie z podjęciem decyzji bywa paraliżujące. To także przestroga przed pychą i bezwzględnością. Warto podążać za marzeniami, ale nie kosztem swoich najbliższych.

Znaczenie pozycji prostej:

5 Buław tarota jest kartą reprezentującą konflikt interesów. Może zwiastować konieczność walki o swoje zdanie i wartości. Walka może być jednak przegrana, a może nawet niesłuszna, co doprowadzi do zmiany dotychczasowego stylu życia. Warto czasami dostosować się do panujących wokół warunków, by uniknąć krytyki otoczenia.  W pozycji prostej Piątka Kijów tarota symbolizuje wielkie ambicje, rywalizację i śmiałość.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Karta w pozycji odwróconej może oznaczać agresję i przemoc. To także symbol ogromnych pragnień, których spełnienie może wiązać się z poświęceniem. Niechęć do cudzych opinii oraz wewnętrzne konflikty także mogą przejawiać się w postaci odwróconej Piątki Buław.

Znaczenie pozycji prostej:

Interpretacja Szóstki Buław jest jednoznaczna – to karta reprezentująca zwycięstwo i radość z dotychczasowych sukcesów. Symbolizuje czas na słuszne świętowanie, poparte pokonaniem swoich słabości i niezdrowych pragnień lub nałogów. To nagroda za trudy dnia codziennego i podjęte ryzyko. Satysfakcja i uznanie zaczną spływać z każdej możliwej strony, także z wewnątrz.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta 6 Buław to z kolei symbol porażki, zwycięstwa największego wroga. Ostrzega przed tym, że jeżeli osoba nie zacznie ciężej pracować, ktoś inny będzie świętować sukces. Trzeba być uważnym, bo nie paść ofiarą podstępu i nie stracić zasłużonego uznania na rzecz nieuczciwych kombinacji.

Znaczenie pozycji prostej:

Podstawowym znaczeniem karty Asa Buław w tarocie jest pojawienie się chęci wprowadzenia zmian. Często wiąże się to z przypływem nowej energii, która pomaga naprawić nieprzychylne aspekty życia. To szansa by ulec inspiracji i zacząć działać, bez długotrwałej analizy. Ważne jest zapamiętanie uczuć i powodów, które skłoniły do chęci wprowadzenia zmian w pierwszym miejscu – okażą się pomocne w późniejszych etapach. W pozycji prostej może symbolizować natchnienie i gotowość do głośnego wyrażania swojego zdania.

Znaczenie pozycji odwróconej:

Odwrócona karta Asa Buław reprezentuje przeciwieństwo znaczenia pozytywnego. W tym przypadku wiąże się to z brakiem motywacji i obraniem nieodpowiedniego kierunku. Pojawienie się tej karty w rozkładzie może sygnalizować, by nie zwlekać zbyt długo z podejmowaniem decyzji, a zacząć działać. Rozproszenie swojej energii na mało znaczące sprawy nie przyniesie długofalowego szczęścia.